Sep 15,2021

CTFA供应链平台倡议书


点击下载

Sep 15,2021

2023会刊


点击下载

Sep 15,2021

热成型包装工厂绿色低碳解决方案


点击下载

Sep 15,2021

热成型工艺对于减少碳足迹的新突破


点击下载

Sep 15,2021

高阻隔包装容器与循环利用


点击下载

Sep 15,2021

双碳背景下PET绿色环保包装的思考


点击下载

Sep 15,2021

双易标准驱动包装减碳


点击下载

Sep 15,2021

2022会刊


点击下载

Sep 15,2021

2021会刊


点击下载

Sep 15,2021

2020会刊


点击下载
< 123 > 前往